Kalender

Verksamhetsövergång

datum

31 Aug - 31 Aug 2023

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Arbetsrätt och pensioner

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Under detta seminarium fokuserar vi på de arbetsrättsliga aspekter och frågeställningar som uppstår i samband med outsourcing och verksamhetsöverlåtelser. Syftet är att ge praktisk vägledning kring de ställningstaganden som bör beaktas för att undvika onödiga kostnader och risker. Vi inleder med att belysa när en outsourcing/verksamhetsöverlåtelse utgör en s.k. "övergång av verksamhet/verksamhetsövergång" i enlighet med 6 b § LAS (Lagen om anställningsskydd). Sedan fortsätter vi med att belysa de skyldigheter och rättigheter som uppstår i samband med en verksamhetsövergång. Vi avslutar med en genomgång av vanliga fallgropar och förslag på ansvarsreglering.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.