Kalender

Visselblåsarsystem

datum

11 Oct - 11 Oct 2022

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Arbetsrätt och pensioner

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vad gäller och hur ska arbetsgivare utreda larm effektivt utifrån arbetsrätten och GDPR?

Den nya visselblåsarlagen innehåller bland annat en skyldighet för arbetsgivare att inrätta en intern visselblåsarfunktion. Mot bakgrund av detta är det viktigt att känna till dels hur man som arbetsgivare på ett korrekt sätt skyddar de personer som slår larm, dels hur man implementerar ett visselblåsarssystem och hanterar en utredning om larm/information som inkommer genom systemet. För arbetsgivare är det vidare viktigt att säkerställa att man är uppdaterad och införstådd med de nya reglerna och hur dessa ska hanteras i praktiken, inte minst för att öka chanserna att upptäcka oegentligheter i verksamheten.

Under seminariet går vi igenom de nya reglerna och redogör för de viktigaste stegen i processen vid visselblåsarutredningar. Under seminariet får du en konkret ”step plan” med de viktigaste stegen i processen kring visselblåsarutredningar och konkreta tips på hur du som arbetsgivare kan maximera nyttan av visselblåsarsystem. Vidare behandlar seminariet bland annat:

  • Förhandlings- och informationsskyldighet avseende visselblåsningssystem
  • Arbetsrättsliga åtgärder som kan bli aktuella
  • Vad arbetsgivare bör tänka på vid insamling och användning av information i visselblåsarsystem ur ett GDPR-perspektiv

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.