Årets Bolagsjurist 2020

Publicerad 2 apr 2020

Aktuellt

Igår tillkännagavs vinnarna av Årets bolagsjurist, Årets Deal och Årets rising star. Utmärkelserna offentliggjordes under ett tillkännagivande med finalister och arrangörer den 1 april. Bakom priset står Sveriges Bolagsjurister, Vinge samt Affärsvärlden. För åttonde året i rad utses Årets Bolagsjurist. Northvolts chefsjurist Sofia Graflund fick i år fick ta emot utmärkelsen i hård konkurrens. Sofia har spelat en mycket viktig roll i uppbyggnaden av Northvolt, inte minst i arbetet med de finansieringsstrukturer som legat till grund för bolagets kraftiga expansion. Motiveringen löd:

”Årets bolagsjurist är en möjliggörare som med innovation, strategiskt tänkande och handlingskraft varit avgörande för uppbyggnaden av en för branschen transformerande verksamhet. En nyckelperson, som med analytiskt och proaktivt driv skapat förutsättningar för tillväxt i en industrisatsning som på kort tid utvecklats från att vara en mindre aktör till ett betydande industribolag. 

Med ledarskap och affärsmässighet har Årets Bolagsjurist varit instrumentell i företagets kraftfulla expansion, som ritar om kartan för transportbranschen i en omställning med ny teknologi. Genom att på rekordkort tid säkra miljardfinansiering och finna lösningar till ett brett spektra av juridiska utmaningar har Årets Bolagsjurist visat på kraften av en gedigen yrkesskicklighet, där drivkraft och juridiskt hantverk skapat möjligheter för en transportomställning från grunden, med starka samhällsekonomiska värden i nutid såväl som framtid.”

Övriga finalister var Malin Löveborg, chefsjurist på Klövern och Henrik Johansson, chefsjurist vid Nordic Capital.

Helena Wanhainen, bolagsjurist på Tele2, utsågs till Årets Rising Star och Lena Almefelt, chefsjurist vid EQT, mottog Årets Deal.

Årets Deal - Lena Almefelt från EQT

När ett av världens ledande Private Equity-bolag genomför en börsnotering ställer det mycket höga krav på bolagets juridiska avdelning. Att vara ytterst ansvarig för den stora mängd komplexa legala överväganden som gjorts under de 15 månader då företaget genomgått en omfattande omstrukturering och förberedelse inför notering, har krävt ett tydligt ledarskap i en process som ständigt brutit ny mark.

Omstruktureringen och arbetet under noteringsprocessen har omfattat en exceptionellt stor mängd parter i ett antal jurisdiktioner, där legala utmaningar med betydande
komplexitet inneburit att finna svar på en oändlig mängd legala frågor i en unik process. För bolagets chefsjurist har processen inneburit en mycket stor arbetsinsats, med fokus på lösningar på en stor mängd frågeställningar. Företaget är det första Private Equity-bolag som noteras i Sverige, och noteringen en av de största och mest komplexa som ägt rum i Sverige på många år.

Årets Rising Star - Helena Wanhainen på Tele2

Årets Rising Star är
en mycket driven och yrkesskicklig ung jurist som spelat en nyckelroll i en för företaget transformerande process. Hon axlar det legala ansvaret för en bred och komplex palett av juridik - från M&A och tvister till upphandlingar och kommersiella avtal. Årets Rising Star har tagit en ledande roll då verksamheten genomgått en legal fusion då två företag gått samman i ett bolag – en process där hon ansvarat för breda koncernövergripande frågor.

Årets Rising Star utmärker sig i sin roll där juridisk skicklighet, prestigelöshet, affärsmässighet och ett starkt fokus på organisationen bidrar till att göra skillnad. Med en betydande kommunikativ förmåga gör hon juridiken lättförståelig för verksamheten i en tid av transformation. Att vara en Rising Star är att vara en ung jurist med drivkraft, omdöme och en stark potential att växa inom organisationen. Årets Rising Star personifierar detta mycket väl och kan spås en lysande framtid i bolaget.

Styrelsen tycker att det är tråkigt att vi inte fick möjlighet att fira alla finalister och vinnare på Operaterassen som vi brukar och planen är att istället göra det i samband med föreningens höstmöte (förutsatt att det går med hänsyn till Corona).  Då blir det istället en hyllningsceremoni. Om samhällsläget tillåter det förstås. Vi hoppas verkligen att kunna träffas under festliga former i november istället!

Senaste nyheterna