Hur kan du som bolagsjurist påverka jämställdheten på advokatbyråerna?

Publicerad 5 okt 2023

Aktuellt

Cirio Advokatbyrå, analysföretaget Regi och arbetspsykolog Jens Näsström har publicerat en specialrapport om hur klienterna påverkar jämställdheten på advokatbyråerna. Läs hela rapporten här. Här följer några tips från rapporten på hur du som klient kan påverka jämställdheten på advokatbyråer:

● Ställ konkreta krav på byråerna när det gäller mångfald och jämställdhet.
● Var medveten om hur mycket du själv kan påverka frågan! Ju högre krav som ställs på stora mängder arbete med mycket kort framförhållning – desto större är risken att kvinnliga advokater försvinner från yrket, eftersom samhället generellt sett fungerar så att kvinnor många gånger tar större ansvar i hemmet och därför har en totalt sett högre kravbild i livet än män.
● Fråga dig själv om du arbetar med de advokater du gör på basis av upphandlingar med objektiva utvärderingskriterier eller på basis av personliga kontakter. Typiskt sett kan uppdrag som baseras på nätverkande leda till att manliga advokater får ett försteg.
● Fråga dig även om dina val av advokater är kompetensbaserade. Studier inom andra områden visar att kompetensbedömningar inte behöver vara könsneutrala. Klienter kan föredra att arbeta med manliga advokater eftersom de tycker att det känns enklare att rekommendera manliga rådgivare till exempelvis till mansdominerade styrelser.

Senaste nyheterna