Kallelse till extra föreningsstämma 17 november 2021

Publicerad 11 nov 2021

Aktuellt

Kallelse till extra föreningsstämma 17 november 2021

Styrelsen i Sveriges bolagsjurister kallar till extra föreningsstämma den 17 november 2021 kl. 11.30. Föreningsstämman hålls online, över Teams. Länk till Teams-mötet kommer att skickas ut till anmälda i god tid före stämman.

Kallelse med information om anmälan hittar du här.
Utkast med reviderade etiska regler hittar du här.

Senaste nyheterna