Digital kurs: Styrelsesekreterarutbildningen

Publicerad 11 mar 2021

Aktuellt

Styrelsesekreterarutbildningen är en mycket uppskattad kurs, exklusivt framtagen för medlemmar i Sveriges Bolagsjurister i samarbete med Michaël Berglund. Styrelsesekreterarposten ingår ofta i en bolagsjurists arbetsbeskrivning och denna kurs ger en värdefull utbildning åt alla bolagsjurister som redan idag har denna roll, eller som arbetar nära styrelsen eller dess sekreterare. Kursledare är bl.a. Carl Svernlöv (Baker & McKenzie), Lisa Lagerwall (SWECO AB) och Svante Forsberg (Deloitte).

Kursen ges 15 april. På grund av rådande läge i och med covid-19 kan kursen komma att genomföras i antingen digital eller fysisk form.

Läs mer och anmäl dig här.

Senaste nyheterna