Lär känna bolagsjuristen: Maria Björkholm

Publicerad 3 jun 2022

Aktuellt

Lär känna bolagsjuristen

Maria Björkholm

Chefsjurist på Nynas och vinnare av Årets Uppdrag 2021

I Sveriges Bolagsjuristers artikelserie ”Lär känna bolagsjuristen” lär vi känna bolagsjurister i olika bolag. I denna del får vi möta Maria Björkholm, chefjurist på Nynas AB. Maria kammade hem vinsten för Årets Uppdrag 2021 till följd av sin, för verksamhetens överlevnad, helt avgörande insats.

Maria är sedan 2006 chefsjurist på Nynas och har tidigare bland annat arbetat som bolagsjurist på Preem AB. Dessutom har hon en bakgrund inom domstolsväsendet som både tingsrätts- och hovrättsfiskal.

Nynas är en svensk tillverkare av nafteniska specialoljor och bitumenprodukter. Produkterna används bland annat som bindemedel i asfalt och går att återanvända. Bolaget ställdes i augusti 2017 inför en stor omställning som påverkade verksamheten, medarbetarna och kunderna stort. USA hade då infört handelssanktioner mot Venezuela, vilket i sin tur påverkade det svenska bolaget Nynas i och med att det ägdes till 50,01 procent av den venezuelanska statens oljebolag PDVSA.

Sanktionerna, som inte verkade särskilt omfattande på papper, innebar i praktiken att bolaget från en dag till en annan inte kunde genomföra några affärer i amerikanska dollar. Bolaget fick i stället försöka styra om transaktioner till andra valutor, något som krävde en enorm arbetsinsats. Därefter förvärrades situationen när The Office of Foreign Assets Control, OFAC, den 28 januari 2019 designerade PDVSA som en Specially Designated National, SDN, vilket medförde att amerikaner över huvud taget inte fick arbeta med PDVSA. Nynas fick visserligen ett tidsbegränsat undantag från designeringen men osäkerheten avseende framtiden kvarstod.

Givetvis påverkade denna ovisshet inte bara bolaget i sig, utan även alla aktörer omkring. Sanktioner har en betydande påverkan eftersom det förändrar beteendemönster och skapar beröringsskräck. Omvärlden hade svårt att förhålla sig till bolaget och dess status som sanktionerad part. Trots mycket svåra förhållanden jobbade alla i Nynas på under de nya förutsättningarna. ”Sanktioner är krigföring med pennan”, konstaterar Maria och understryker att de inte bara drabbar de sanktionerande bolagen, utan även individer som befinner sig i helt andra delar av världen än där sanktionerna är avsedda att riktas.

Den 11 december 2019 kom dråpslaget när bankerna sade upp bolagets krediter, vilket ledde till att Nynas två dagar senare tvingades in i en rekonstruktion. Maria insåg att bolaget var i djup kris och det blev snart uppenbart att en förutsättning för att ta sig ur situationen var att komma ur sanktionerna genom att minska PDVSA:s ägarandel. När bolaget i januari 2021, efter 401 dagar och 21 timmar i rekonstruktion, avslutade rekonstruktionen var det med nya ägarförhållanden tack vare en nybildad stiftelse. PDVSA:s ägarandel hade då minskat och uppgick till 14,99 procent. Vidare hade den venezuelanska delägaren endast en representant i styrelsen, i förhållande till de tidigare fyra och OFAC hade annonserat att de var nöjda med ägarförändringen och att Nynas, med anledning därav, inte längre omfattades av sanktionerna.

En stor drivkraft för Maria, genom hela denna tuffa resa, har varit de anställda och det välfungerande samarbetet inom Nynas. Det var nyckeln till framgång, påpekar hon. Efter en lång och intensiv period är det äntligen dags för återhämtning, både för Maria och för kollegorna på Nynas. Nynas har efter en oviss och kritisk period kommit ut på ”andra sidan” med en återställd balansräkning och en långsiktig finansiering. Maria konstaterar dock att det fortfarande finns utmaningar för Nynas chefsjurist.

Faktaruta

Familj: Make och två barn på 14 år respektive 16 år

Förutom juridik gillar jag: Musik och skidor

Favoritbok: The Color Purple – Alice Walker

Motto: ”En sak i taget” och ”Ge aldrig upp”

Om jag inte var chefsjurist hade jag arbetat med: I domstol

Senaste nyheterna