Lönestatistik

Publicerad 8 jan 2020

Aktuellt

Lönestatistik

Du finner statistik gällande 2019 års löner för bolagsjurister i Sverige HÄR. Statistiken är framtagen i samarbete med HR Commitment AB. Styrelsen och HR Commitment hoppas att resultatet kommer väcka en och annan tanke och att det kommer att vara till hjälp i kommande lönediskussioner.

Senaste nyheterna