Styrelsesekreterarutbildningen 20 april 2023

Publicerad 2 mar 2023

Aktuellt

Nästa upplaga av den mycket uppskattade styrelsesekreterarutbildningen går av stapeln 20 april!

Styrelsesekreterarposten ingår ofta i en bolagsjurists arbetsbeskrivning och denna kurs ger en värdefull utbildning för den bolagsjurist som redan idag har denna roll eller som arbetar nära styrelsen eller dess sekreterare. Kursen är exklusivt framtagen av Michaël Berglund för medlemmar i Sveriges Bolagsjurister.

Läs mer och anmäl dig här.

Senaste nyheterna