Styrelsesekreterarutbildningen 21 mars 2024

Publicerad 8 feb 2024

Aktuellt

Nästa upplaga av den mycket uppskattade styrelsesekreterarutbildningen går av stapeln 21 mars!

Styrelsesekreterarposten ingår ofta i en bolagsjurists arbetsbeskrivning och denna kurs ger en värdefull utbildning för den bolagsjurist som redan idag har denna roll eller som arbetar nära styrelsen eller dess sekreterare. Kursen är exklusivt framtagen av Michaël Berglund för medlemmar i Sveriges Bolagsjurister.

Läs mer och anmäl dig här.

Senaste nyheterna