Sveriges Bolagsjurister bjuder in till träff i Göteborg

Publicerad 30 aug 2022

Aktuellt

Sveriges Bolagsjurister bjuder in till träff i Göteborg

Välkommen att starta hösten tillsammans med Sveriges Bolagsjurister! Torsdag 22 september kl. 16.30 bjuder styrelsen i Sveriges Bolagsjurister tillsammans med advokatbyrån WERKS in till diskussion och genomgång av två nya rättsfall. Träffen avslutas sedan med gemensam middag på Restaurang Spanska Köket i Göteborg (observera att middagen sker till självkostnadspris).

Advokatrollen vs. Bolagsjuristrollen, samt rådgivares ansvar enligt HD
I dagens komplexa och snabbrörliga affärsliv ställs både bolagsjuristen och advokaten inför nya frågeställningar och utmaningar där bolagsjuristens interna riktlinjer och mål kanske inte alltid tycks ligga i linje med advokatens etablerade arbetssätt och rutiner. Under eftermiddagen diskuterar vi hur man skapar man ett fungerande samarbete mellan bolagsjurist och advokat, som uppfyller bolagsjuristens krav på effektivitet och ofta starka kommersiella överväganden utan att urholka advokatens krav på noggrann utredning och att lämna korrekt rådgivning som är förenlig med tillämplig lag.

Den första delen av programmet är en interaktiv diskussion kring praktiska frågor såsom informationsutbyte, scope, sekretess, kommersiella intressens inverkan på processtrategiska överväganden. Vi övergår sedan till ett mer renodlat föredrag om rådgivares ansvar enligt HD, med fokus på gränsen för skadeståndsansvar (NJA 2018 s. 414, NJA 2019 s. 877, T 3131-21), ansvarsbegränsningar och möjligheten att jämka dessa (NJA 2017 s. 113, T 3131-21) samt det senaste avgörandet från maj 2022 (T 3131-21) kring jämkning av en ansvarsbegränsning i kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36§ AvtL.

Kort om WERKS
WERKS är en affärsjuridisk advokatbyrå i Göteborg med ambitionen att vara ledande inom sina verksamhetsområden. WERKS har en effektiv organisation där avståndet mellan oss och våra uppdragsgivare aldrig är långt. Vi älskar det vi gör och vi drivs av att hitta de bästa och mest konstruktiva lösningarna för våra klienter. WERKS kan kort och gott garantera förstklassig juridisk rådgivning med stort engagemang.

Information om anmälan
Anmälan sker till klubbmästare Eric Lennerth på klubbmastare@sverigesbolagsjurister.se, senast den 14 september. Observera att antalet platser är begränsat, så anmäl dig så fort du kan!

Senaste nyheterna