Vill du vara med i ett nätverk med andra bolagsjurister?

Publicerad 16 apr 2021

Aktuellt

Vill du vara med i ett nätverk med andra bolagsjurister?

Vi sjösätter nu en ny verksamhetsgren i föreningen. Är du intresserad av att ingå i ett nätverk med andra bolagsjurister?

Nätverksträffarna ska vara ett forum för kontaktytor och diskussion kring frågor kopplade till rollen som bolagsjurist. Grupperna kommer själva bestämma mötesfrekvens och mötesformer, men kommer också få erbjudanden och förslag om föreläsare, specifika kurser och relevanta diskussionspunkter för det specifika nätverket. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi tar hänsyn till konkurrensproblematik innan vi startar upp nätverksgrupperna.

I nuläget finns nätverk med följande inriktningar:
Bolagsjurister med minst 10 års arbetslivserfarenhet som jurist:
Nätverket för seniora bolagsjurister riktar sig till alla som har minst 10 års arbetslivserfarenhet som jurist (behöver inte vara på bolag). I nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra bolagsjurister kring teman som ni i nätverket själva önskar ta upp. Tema för träffarna kan t ex vara personalansvar och ledarskapsfrågor, karriärvägar, praktiska lärdomar och erfarenheter, legalfunktionen i en global organisation, gränsdragning mellan legal-funktionen och andra avdelningar, best practice m.m. Nätverket träffas några gånger per år och det finns grupper som är inriktade både på att ses fysiskt och digitalt.

Bolagsjurister i chefsposition:
Chefsnätverket riktar sig till bolagsjurister i chefsposition med strategiskt och operationellt ansvar för funktion och/eller team. Vad som förenar nätverkets medlemmar är inte antal levnadsår eller erfarenhetsår, utan de utmaningar och möjligheter som chefsrollen för med sig. Vi tror att blandningen mellan yngre och äldre, nya och mer etablerade bolagsjurister skapar en givande dynamik. I nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer kring teman som ni i nätverket själva önskar ta upp. Ibland träffas nätverkets deltagare på egen hand och ibland gästas nätverket av inbjudna gäster som delar med sig av sina erfarenheter inom t ex ledarskap, organisationsutveckling och affärsutveckling. Till en början sker träffarna digitalt, men även fysiska träffar kommer ordnas. Tema för träffarna kan t ex vara: Hur bygger man en mer värdeskapande bolagsjuristfunktion? Hur gör man för att implementera Legal Risk Managment som en del i företagets Way of Working? Hur lägger man grunden för mer självstyrande team? Hur synkar man bolagsjuristfunktionens mål, strategier och affärsplaner med bolagets diton? Vilka verktyg finns det för att arbeta mer effektivt, såväl i bolagsjuristfunktionen som på individnivå? Vilka metoder för mål- och måluppfyllelse funkar bäst i en specialistorganisation? Vilken ledarskapsstil passar just dig, och hur ska du använda den för att skapa välmående, högpresenterande team?

Chefsnätverket leds initialt av Nina Wittholt, idag Chefjurist på Arvato Financial Solutions, som har mångårig erfarenhet av såväl juristyrket som av organisationsutveckling, affärsutveckling och av att leda och utveckla funktioner, team och individer.

Bolagsjurister i noterad miljö

Bolagsjurister med intresse för entreprenadrätt

Det finns även intresseanmälningar för nätverk med följande inriktningar:
Bolagsjurister i mindre bolag/ensamma bolagsjurister på bolag
Bolagsjurister med mindre än 10 års arbetslivserfarenhet som jurist

Välkommen att maila Johan Fagerlund Sjöberg på natverksansvarig@sverigesbolagsjurister.se om ditt intresse för att ingå i något av nätverken ovan eller tips på annat nätverk som du vill att vi startar!

Senaste nyheterna