Vill du vara med i ett nätverk med andra bolagsjurister?

Publicerad 16 apr 2021

Aktuellt

Vill du vara med i ett nätverk med andra bolagsjurister?

Vi sjösätter nu en ny verksamhetsgren i föreningen. Är du intresserad av att ingå i ett nätverk med ca tio andra bolagsjurister? Vi har hittills fått in intresseanmälningar för nätverk med följande inriktningar:

Seniora bolagsjurister
Bolagsjurister i noterad miljö
Bolagsjurister med intresse för entreprenadrätt

Nätverksträffarna ska vara ett forum för kontaktytor och diskussion kring frågor kopplade till rollen som bolagsjurist. Grupperna kommer själva bestämma mötesfrekvens och mötesformer, men kommer också få erbjudanden och förslag om föreläsare, specifika kurser och relevanta diskussionspunkter för det specifika nätverket. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi tar hänsyn till konkurrensproblematik innan vi startar upp nätverksgrupperna.

Välkommen att maila Johan Fagerlund Sjöberg på natverksansvarig@sverigesbolagsjurister.se om ditt intresse för att ingå i något av nätverken ovan eller tips på annat nätverk som du vill att vi startar!

Senaste nyheterna