Webbinarium om contract management i samarbete med Glowmind 30 mars

Publicerad 2 mar 2023

Aktuellt

Sveriges Bolagsjurister bjuder tillsammans med Victoria Swedjemark på Glowmind in till ett webbinarium om contract mangagement!

Contract management är ett prioriterat förbättringsområde för de flesta juridikfunktioner. En anledning är att juridikteam ofta lägger en stor del av sin tid på avtal och att olika åtgärder därför kan frigöra tid för teamet. En annan anledning är att avtal är kommersiellt viktiga och påverkar organisationen i stort, varför åtgärder kan ge positiva effekter även långt bortom juridikteamet. World Commerce & Contracting uppskattar att ca 25% av organisationen ofta är involverade i avtalsprocesser.

Det är lätt hänt att man sätter likhetstecken mellan Contract Management och CM/CLM-system, men Contract Management handlar inte bara om teknologi utan om hanteringen av avtal i stort inom organisationen. Istället för att hoppa direkt till teknologi och tro att den ska vara en universallösning behöver man närma sig området systematiskt och holistiskt.

Detta webinarium belyser Contract Management i vidare bemärkelse och vi går igenom hur man kan närma man sig förbättringar och utveckling inom detta område och vad som kan anses vara "best practice" kring Contract Management nuförtiden. Det drivs bland annat kring en önskan hos många juridikteam att ta en annan roll internt och lägga sin tid på det allra mest värdeskapande.

Vi går bl.a. igenom följande:
- Avtalsprocessen och hur den kan optimeras
- Roller och ansvar kopplat till avtal, hur ska man tänka kring Legals roll?
- Hur ska avtalsarbete "resurssättas" på ett effektivt sätt?
- Hur kan man ta hjälp av teknologi och hur närmar man sig digitalisering?
- Hur får man till en effektiv riskhantering kopplat till avtal?
- Vilka möjligheter finns kring datainsikter och business intelligence inom avtalsområdet, och vilka KPIer kan vara relevanta?

Om Victoria Swedjemark
Victoria har själv arbetat som chefsjurist i närmare 15 år i tre olika bolag, bl.a. Tele2, och har under dessa år ingått i ledningsgruppen. Hon brinner för strategi och verksamhetsutveckling - och innovation - och att översätta det till juridikens värld. Hon hjälper nu, som konsult och rådgivare, chefsjurister och deras team med strategiramverk, att sätta mål, fokusområden och KPIer, att få till organisationsdesignen, att utveckla leveransmodellen, att implementera teknologi och att utveckla teamets kompetenser för framtiden. Hon gör det inom ramen för sitt bolag Glowmind, och är också partner på Venturis Consulting Group, som jobbar med bolagsjuridikfunktioner över hela Europa.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här.

Senaste nyheterna