2021 års lönekartläggning för bolagsjurister ute nu!

Publicerad 14 mar 2022

Aktuellt

2021 års lönekartläggning för bolagsjurister ute nu!

Sveriges Bolagsjurister kan nu presentera 2021 års lönekartläggning för bolagsjurister, framtagen i samarbete med HR Commitment Executive Search. Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten i höstas! Vilka är trenderna? Vilka förmåner erbjuds? Vad betyder erfarenhet i lönekuvertet? Och finns det skillnader mellan män och kvinnor?

Sedan 2008 har Sveriges Bolagsjurister tillsammans med HR Commitment årligen genomfört en lönekartläggning för bolagsjurister i Sverige i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet av årets lönekartläggning visar att lönen generellt sett har ökat något jämfört med den undersökning som gjordes för 2020.

Ta del av den intressanta rapporten här.

Senaste nyheterna